DCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP QLQ NHTMCP Đại chúng Việt Nam

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Hai 2020 17:30:00

DCM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP QLQ NHTMCP Đại chúng Việt Nam

CTCP QLQ NHTMCP Đại chúng Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như sau:


Tài liệu đính kèm
  55453_MCP-Dai-chung-VN.pdf