CTCP Tập đoàn FLC công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 21 Tháng Mười Hai 2020 16:20:00

CTCP Tập đoàn FLC công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

.


Tài liệu đính kèm
  31661.18122020.FLC.KQML.1ban.PDF