LNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Hai 2020 12:02:00

LNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LNC của CTCP Lệ Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 35 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/12/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lệ Ninh (TDP Liên Cơ – Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thủy – tỉnh Quảng Bình vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;