HSL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Xuân Giáp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Mười Hai 2020 14:20:00

HSL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Xuân Giáp

Nguyễn Xuân Giáp thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
 24341_Nguyen-Xuan-Giap.pdf