DCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Hạnh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai 2020 16:30:00

DCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Hạnh

Nguyễn Đức Hạnh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau như sau:


Tài liệu đính kèm
 43744_-Nguyen-Duc-Hanh.pdf