CTCP Tập đoàn FLC công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 08 Tháng Mười Hai 2020 17:31:00

CTCP Tập đoàn FLC công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ

.


Tài liệu đính kèm
  30884.07122020.FLC.KQPH.1ban.PDF