CLG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 2/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020 và BCTC quý 3/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 08 Tháng Mười Hai 2020 09:45:00

CLG: Nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 2/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020 và BCTC quý 3/2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm nộp BCTC quý 2/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020 và BCTC quý 3/2020 đối với  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC như sau


Tài liệu đính kèm
 103057_-2020-BCTC-Q3.20.pdf