FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trịnh Văn Quyết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một 2020 16:41:00

FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
 50256_-TRINH-VAN-QUYET.pdf