NAV: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đỗ Thị Hiền Lương

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Mười Một 2020 16:17:00

NAV: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đỗ Thị Hiền Lương

Đỗ Thị Hiền Lương báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 42333_o-Thi-Hien-Luong.pdf