FLC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trịnh Văn Quyết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Mười Một 2020 08:46:00

FLC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
 85620_NBTRINHVANQUYET-.pdf