NAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tôn Thất Mạnh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Mười Một 2020 14:10:00

NAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tôn Thất Mạnh

Tôn Thất Mạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 21616_NB-Ton-That-Manh.pdf