NAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Diệu Lan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Mười Một 2020 14:11:00

NAV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Diệu Lan

Nguyễn Thị Diệu Lan thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 21611_yen-Thi-Dieu-Lan.pdf