HSL: Link công bố BCTC Hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Mười 2020 14:35:00

HSL: Link công bố BCTC Hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo link công bố BCTC Hợp nhất và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
 25101_loi-nhuan-Q32020.pdf