CLG: Giải trình chậm nộp BCTC quý 3/2020 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 29 Tháng Mười 2020 16:43:00

CLG: Giải trình chậm nộp BCTC quý 3/2020 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC thông báo giải trình chậm nộp BCTC quý 3/2020 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50118_-cua-Cong-ty-CLG.pdf