HTT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 12 Tháng Mười 2020 15:33:00

HTT: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020


Tài liệu đính kèm
  000000009818668_1065tb_20201009_1.pdf