CLG: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo đặc biệt

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Mười 2020 14:51:00

CLG: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo đặc biệt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (mã CK: CLG) vào diện kiểm soát đặc biệt như sau:


Tài liệu đính kèm
 30250_em-soat-dac-biet.pdf