FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/09/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 21 Tháng Chín 2020 08:52:00

FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/09/2020

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/09/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 85908_-ngay-21.09.2020.pdf