FUESSVFL: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB SSIAM

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Chín 2020 16:29:00

FUESSVFL: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB SSIAM

SSIAM thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức có liên quan đến NNB Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD như sau:


Tài liệu đính kèm
 44433_to-chuc-CLQSSIAM.pdf