FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/09/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Chín 2020 16:23:00

FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/09/2020

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/09/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43426_-ngay-17.09.2020.pdf