FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/09/2020 đến 17/09/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Chín 2020 16:28:00

FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/09/2020 đến 17/09/2020

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 11/09/2020 đến 17/09/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43403_0-den-17.09.2020.pdf