FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/09/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Chín 2020 16:18:00

FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/09/2020

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 17/09/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42400_-ngay-17.09.2020.pdf