FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/09/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 17 Tháng Chín 2020 16:09:00

FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/09/2020

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16/09/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41912_-ngay-16.09.2020.pdf