FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/09/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 17 Tháng Chín 2020 16:10:00

FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/09/2020

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD thông báo kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/09/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 41906_-ngay-16.09.2020.pdf