FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/09/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 17 Tháng Chín 2020 09:13:00

FUESSVFL: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/09/2020

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 17/09/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 91100_-ngay-17.09.2020.pdf