ROS: Giải trình về việc chậm CBTT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 15 Tháng Chín 2020 16:36:00

ROS: Giải trình về việc chậm CBTT

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo giải trình về việc chậm CBTT  như sau:


Tài liệu đính kèm
 44105_AI-TRINH-VV-CBTT.pdf