NAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Tôn Diễm Nhã

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2020 13:29:00

NAV: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Tôn Diễm Nhã

Nguyễn Tôn Diễm Nhã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 13233_yen-Ton-Diem-Nha.pdf