HSL: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Tám 2020 17:58:00

HSL: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55800_9c20nC483m202018.pdf