ROS: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Tám 2020 17:10:00

ROS: Thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra như sau:


Tài liệu đính kèm
 51304_nh-chinh-ve-Thue.pdf