B82: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 13 Tháng Tám 2020 15:10:00

B82: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần 482 (MCK: B82)


Tài liệu đính kèm
  000000009701777_746tb_20200812_1.PDF