TEG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Bảy 2020 10:54:00

TEG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã CK: TEG) như sau:


Tài liệu đính kèm
 110324_ong-bang-van-ban.pdf