TEG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Bảy 2020 17:12:00

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 51338_-DHCD-bat-thuong.pdf