ROS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Bảy 2020 17:05:00

ROS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45810_T-CONG-TY-6T2020.pdf