TEG: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Bảy 2020 16:58:00

TEG: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 45318_p-dong-kiem-toan.pdf