NAV: Giải trình biến động LNST quý 2.2020 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2020 16:53:00

NAV: Giải trình biến động LNST quý 2.2020 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nam Việt giải trình biến động LNST quý 2.2020 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 44719_h-KQKD-quy-22020.pdf