TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 06 Tháng Bảy 2020 17:46:00

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án như sau:


Tài liệu đính kèm
 174612_ong-dau-tu-du-an.pdf