TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần phổ thông sở hữu tại một số công ty liên kết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Bảy 2020 17:19:00

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần phổ thông sở hữu tại một số công ty liên kết

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần phổ thông sở hữu tại một số công ty liên kết như sau:


Tài liệu đính kèm
 172127_01--TEG--NQ-HDQT.pdf