TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Sáu 2020 17:08:00

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng Thiết kế - Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình điện mặt trời áp mái như sau:


Tài liệu đính kèm
 171419_ai-BCTC-gan-nhat.pdf