ROS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng tổng thầu Dự án FLC Diamond 72 Tower

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Sáu 2020 14:52:00

ROS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng tổng thầu Dự án FLC Diamond 72 Tower

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng tổng thầu Dự án FLC Diamond 72 Tower như sau:


Tài liệu đính kèm
 145414_-ky-HD-tong-thau.pdf