ROS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập vào CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 04 Tháng Sáu 2020 17:31:00

ROS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập vào CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số vấn đề liên quan tới phương án sáp nhập vào CTCP Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC như sau:


Tài liệu đính kèm
 173237_a-ty-le-hoan-doi.pdf