ROS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Năm 2020 17:40:00

ROS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
  173921_i-kiem-toan-2020.pdf