DTA: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 18 Tháng Năm 2020 15:18:00

DTA: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đệ Tam (mã CK: DTA) như sau:


Tài liệu đính kèm
 151407_DHDCDTN-nam-2020.pdf