ROS: Thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Năm 2020 17:10:00

ROS: Thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 170937_g-y-gia-han-DHCD.pdf