ROS: Thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Tư 2020 17:28:00

ROS: Thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố thông báo mời họp và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 173752_-hop--24-04-20-1.pdf