DTA: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 17 Tháng Tư 2020 16:52:00

DTA: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo về việc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200417_20200417--DTA--SKHDT-chap-thuan-gia-han-thoi-gian-to-chuc-DHDCDTN-2020.pdf