AAA: Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP An Thành Bicsol

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 10 Tháng Hai 2020 17:04:00

AAA: Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP An Thành Bicsol

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP An Thành Bicsol như sau:


Tài liệu đính kèm
 170639_an20ATT202800229.pdf