DTA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Giêng 2020 17:33:00

DTA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

 Công ty Cổ phần Đệ Tam công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:


Tài liệu đính kèm
 20200110_20200110--DTA--BC-kq-phat-hanh-cp-de-tra-co-tuc-va-tang-von-tu-nguon-VCSH.pdf