DTA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 19 Tháng Mười Một 2019 17:33:00

DTA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191119_20191119--DTA--NQ-HDQT-thong-qua-noi-dung-DHDCD-bat-thuong-2019.pdf