DTA: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 24 Tháng Mười 2019 11:05:00

DTA: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191024_20191024--DTA--NQ-HDQT-VV-TO-CHUC-HOP-DHDCD-BAT-THUONG.pdf