DTA: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH Agribank Chợ Lớn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Mười 2019 17:07:00

DTA: Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH Agribank Chợ Lớn

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH Agribank Chợ Lớn như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191016_20191016--DTA--NQ-HDQT-ngay-15.10.2019.pdf