AAA: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đề nghị của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Tám 2019 13:41:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đề nghị của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đề nghị của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190806_20190806--AAA---NQ-HDQT-ve-viec-chap-thuan-de-nghi-nha-dau-tu-so-huu-chung-quyen.pdf